Biuro projektowo - usługowe
PL | ENG
Nadzór budowlany

Nadzór budowlany

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika

budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

W zależności od rodzaju inwestycji i zlecenia inwestora oferujemy podjęcie funkcji inspektora lub kierownika budowy. Funkcja kierownika budowy jest wymagana przy robotach budowlanych, które podlegają procedurze pozwolenia na budowę lub rozbiórki. W przypadku budynków użyteczności publicznej lub o kubaturze powyżej 2500m3 wymagane jest zgłoszenie dodatkowo inspektora nadzoru budowlanego.

Oferta drogowa obejmuje projekty parkingów, placów manewrowych i dróg. Zakres obejmuje uzgodnienia z urzędami i administratorami lokalnych dróg i przygotowanie projektu zgodnie z wytycznymi inwestora i obowiązującymi przepisami.


Realizacja inwestycji

Realizacja inwestycji

Koordynacja procesu budowy

W przypadku gdy inwestor zleca koordynacje budowy oferujemy całościowe rozwiązanie, które polega na przygotowaniu kosztorysu inwestorskiego, wybraniu generalnego wykonawcy, kontroli robót i nadzorowaniu całego procesu budowlanego. Oferta jest skierowana do indywidualnych klientów zamierzających budować dom jednorodzinny, jak i firm rozpoczynających inwestycje o większej skali.


Przeglądy techniczne i okresowe budynków

Przeglądy techniczne i okresowe budynków

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane rozdział 6 - utrzymanie obiektów budowlanych

Prawo Budowlane narzuca na zarządców i właścicieli obiektów budowlanych obowiązek kontroli okresowych oraz prowadzenie książki obiektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrole takie mogą przeprowadzać osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Usługi te są także wpisane w profil działalności naszej firmy.